قصه سرا

مهربانیت را حد و مرزی نیست . یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده است

تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست